Forside Sitemap


Politikker
 

Miljøpolitik
Det er ApodanNordics miljøpolitik, at begrænse ressourceforbruget i forbindelse med de daglige aktiviteter, samt løbende at foretage miljøovervågninger og løbende miljøforbedringer.
 
Apodan Nordics miljøpolitik tager udgangspunkt i relevant miljølovgivning og internationale miljøstandarder. Virksomhederne har defineret følgende områder inden for sit virke, som værende væsentlige miljøfaktorer:
  • Bortskaffelse af affald
  • Forbrug af ressourcer
  • Udledninger forårsaget af processer
  • Opbevaring af kemikalier, kemiske forbrugsstoffer o.l.
Hos ApodanNordic tager vi løbende initiativ til at virksomheden skal forsøge at mindske forureningen. Derfor vil virksomheden til stadighed arbejde på at reducere forbruget og / eller undersøge alternative muligheder, hvor dette er muligt inden for virksomhedens økonomiske rammer.
 
Der bliver i forbindelse med den årlige aktivitetsplanlægning, gennemført en evaluering af de enkelte punkter for at sikre, at målsætningerne overholdes og/eller, at der bliver iværksat korrigerende handlinger.
 
Ved at gøre dette, erkender virksomheden behovet for at bevare og beskytte naturens og samfundets ressourcer.
 
Der stilles samtidig krav til den enkelte medarbejders viden om egen indflydelse på virksomhedens miljøfaktorer.
Der stilles desuden krav til håndværkere og eksterne konsulenter, der arbejder på virksomhedernes adresse, om deres viden om egen indflydelse på virksomhedens miljøfaktorer.
 
Arbejdsmiljøpolitik
Hos Apodan Nordic har vi forpligtiget os til at forebygge og reducere skadelige arbejdsprocessers indflydelse på arbejdsmiljøet og dermed sikre den enkelte medarbejder mod arbejdsrelateret skader og sygdom. Det gælder fysiske som psykiske skader og sygdomme.
 
For at overholde denne forpligtigelse, tages der udgangspunkt i relevante myndighedskrav, eventuelt brancherelaterede krav/bestemmelser, som virksomheden frivilligt har tilsluttet sig gennem medlemskab af brancheorganisationer/foreninger.
 
Der bliver i forbindelse med den årlige aktivitetsplanlægning, gennemført en evaluering af arbejdsmiljøet for at sikre, at målsætningerne overholdes og/eller at der bliver iværksat korrigerende handlinger.
 
Der stilles krav til den enkelte medarbejders viden om egen indflydelse på virksomhedens arbejdsmiljøfaktorer.