Forside Sitemap  


Kvalitet
 

Hvor det er relevant, er produktionen og den operationelle kvalitetsstyring af vores varer GMP-orienteret (Good Manufacturing Practice). Et stort antal glas- og plastbeholdere fremstilles i rent-rumsområder eller er hygiejnisk emballeret. Gummipropper kan leveres skyllet med WFI (Water For Injection) og pakket i steriposer til autoklavering.

Mange af vores beholdere og lukkeanordninger fremstilles i henhold til aktuelle ISO- eller DIN-standarder for at sikre ensartede produkter fra gang til gang. Opfyldelse af relevante monografier fra Europæiske Farmakopé (Ph. Eur.) kan dokumenteres af medfølgende testcertifikater.

Interne kvalitetskrav omfatter batchregistrering af alle artikler for at kunne overholde den nødvendige sporbarhed, emballagespecifikationer samt skriftlige instrukser for kontrolprocedurer, herunder karantæne.
 
Alt dette kalder vi
"Compliance In Packaging".